Oktober 2022
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 6,6 12,9 3,8 R  EK
2 9,3 13,6 0,9 R E  25
3 8,2 14,4 75
4 0,8 13,1 50
5 11,4 13,2 8,5 R HD
6 10,2 14,2 2,2 R SE 50
7 10,7 13,2 9,5 R SE
8 9,8 12,9 3,6 R E 50
9 1,3 12,9 75 Metr.höst
10 2,3 13,8 2,5 R N 75
11 6,6 11,9 100
12 3,3 11,9 0,3 R F 25
13 6,7 12,4 50
14 7,9 12,7 D E
15 7,1 14,7 5,3 R FN
16 10,0 14,1 5,1 E
17 4,7 10,8 8,8 E
18 10,0 12,9 1,6 R E
19 0,8 8,3 100
20 -3,7 7,7 100
21 1,3 7,7 13,5 R HD
22 7,1 10,0 4,3 R FN
23 8,5 13,1 2,2 R FN
24 8,4 12,2 4,6 R HD
25 11,1 13,1 2,5 R SH
26 10,1 11,9 0,8 R N
27 8,9 14,4 2,3 R N
28 11,7 13,6 1,2 D F
29 9,9 12,9
30 10,4 13,3 50
31 11,6 14,4 50
S:a 7,2 12,5 83,5 21 8,8
Min Max G.snitt
Medeltemp: 7,2 12,5 9,9
Ø 1991-2020 4,2 10,5 7,4
Högsta temp +14,7 15:e
Lägsta temp -3,7 20:e
Nederbörd 83,5 mm
S:a nb.dagar 21
S:a soldagar 9 92 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen
SE Enstaka skurar