September 2022
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 3,8 18,5 100
2 3,7 18,1 75
3 4,9 17,8 100
4 3,8 19,8 100
5 5,7 19,1 75
6 4,0 17,8 100
7 1,7 18,4 100
8 8,9 17,5 75
9 10,3 14,0 R E
10 11,9 16,0
11 12,7 17,1 0,6 DR SE
12 6,0 16,6 12,2 R N 50
13 11,8 15,6 6,5 R SH
14 11,2 16,8 25
15 7,7 13,8 10,2 SE
16 5,7 15,0 1,5 R SE 25
17 4,9 16,1 50
18 5,9 15,6 11,5 E 50
19 7,4 14,1 75
20 5,8 14,5 75
21 0,6 14,7 75
22 1,6 14,8 75
23 2,5 14,6 0,8 R F 50
24 4,6 13,6 2,2 R KN
25 8,3 14,7 4,6 E
26 8,7 12,3 3,5 R HD
27 8,9 12,8 5,7 R SH
28 10,2 13,1 9,5 R HD
29 8,2 13,8 R EK 50
30 4,2 12,7 3,5 R E 50
S:a 6,5 15,6 72,3 15 13,8
Min Max G.snitt
Medeltemp: 6,5 15,6 11,1
Ø 1991-2020 7,8 16,6 12,2
Högsta temp +19,8 4:e
Lägsta temp +0,6 21:e
Nederbörd 72,3 mm
S:a nb.dagar 15
S:a soldagar 14 179 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen
SE Enstaka skurar