Juni 2022
Dat Min T Max Nb mm RS Sol% Snö cm
1 5,0 15,3 1,8 R  SH
2 3,7 14,8 2,7 R SH
3 10,5 14,1 1,2 R F
4 6,7 23,3 50
5 7,4 24,2 100
6 9,6 22,3 0,5 R K
7 13,7 20,6 3,3 R K
8 11,5 17,6 R SE
9 6,3 22,3 0,3 DR EN 50
10 14,4 18,4 D  F
11 11,7 22,5 100
12 9,3 19,2 3,5 R E 50
13 11,2 18,2 2,5 R SH 25
14 11,8 22,5 100
15 11,7 21,3 50
16 12,0 23,7 1,8 R K 25
17 7,9 22,3 1,6 R N 50
18 14,0 21,5 50
19 11,3 20,2 25
20 10,3 20,1 1,4 E  50
21 8,0 22,7 75
22 12,1 17,9 D F
23 9,7 23,0 50
24 8,6 28,9 100
25 15,2 29,7 75
26 17,7 30,8 75
27 17,9 31,8 16,5 N 75
28 16,7 22,8 1,5 R F 50
29 9,4 26,2 100
30 13,0 28,4 75
S:a 10,9 22,2 38,6 16 14,0
Min Max G.snitt
Medeltemp: 10,9 22,2 16,6
Ø 1991-2020 9,3 20,6 15,0
Högsta temp +31,8 27:e
Lägsta temp +3,7 2:e
Nederbörd 38,6 mm
S:a nb.dagar 16
S:a soldagar 14 246 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SE Enstaka skurar
SH Skurar hela dagen