Maj 2022
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 3,1 15,7
2 0,7 14,2
3 5,3 15,7 100
4 -0,1 14,8 25
5 1,9 16,9 25
6 4,1 15,2 R N 25
7 9,8 16,8
8 1,2 17,4 100
9 2,6 19,6 100 Meteorol. sommar
10 5,2 19,1 4,7 R EK
11 8,5 16,2 9,5 R EK
12 8,5 14,6 25
13 5,6 13,8 1,9 R SE
14 9,0 15,4 50
15 6,0 19,7 100
16 3,0 19,7 100
17 0,7 20,4 100
18 1,4 20,4 75
19 8,8 24,3 1,2 R SE 25
20 11,6 20,3 16,5 R N
21 8,8 13,7 4,5 R FE
22 6,9 13,8 4,7 R E 
23 5,8 19,5 50
24 7,2 16,2 8,6 R SE
25 7,6 16,5 4,2 R N
26 8,3 17,3 5,2 R SE 25
27 4,3 15,7 0,5 R F 50
28 7,6 14,1 R SE
29 4,5 18,9 75
30 5,3 17,6 4,7 R E 50
31 7,8 17,0 5,7 R E 50
S:a 5,5 17,1 71,9 15 11,5
Min Kl 7 G.snitt
Medeltemp: 5,5 17,1 11,3
Ø 1975-2004 4,6 17,1 10,9
Högsta temp +24,3 19:e
Lägsta temp -0,1 4:e
Nederbörd 71,9 mm
S:a nb.dagar 15
S:a soldagar 11,5 190 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen
SE Skurar enstaka