Februari 2022
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol% Snö cm
1 -6,2 -0,8 4,9 S E 5
2 -3,0 -0,9 0,9 S SE 10
3 -7,2 0,8 8,2 SR EK 9
4 0,8 4,1 14,4 RS SH SB
5 0,7 3,4 11,2 R  SH
6 1,2 3,0 3,4 RS SH
7 -1,9 3,5 5,2 R N 100
8 -3,6 6,0 75
9 2,3 5,2 4,1 R SE
10 1,3 4,0 R SE
11 -0,9 1,8 100
12 -5,7 2,0 0,6 S N 25
13 -0,5 1,4 4,5 R EN
14 -0,1 5,0 4,6 R F
15 3,3 4,3 8,2 R SE Metr.vår
16 0,7 3,8 17,9 RS EK
17 0,5 3,3 2,6 RS E
18 1,3 3,7 9,1 RS EK
19 0,3 3,4 6,2 RS N 75 5 Storm  Nora
20 -1,2 2,4 16,1 SR EKN 50 3
21 0,2 2,2 2,4 RS HD 3
22 -3,5 0,0 7,2 S KN 50 SB
23 -0,5 4,8 75 8
24 2,7 4,6 25,1 RS HD SB
25 0,3 3,4 50 5
26 -5,5 3,7 100 BS
27 -6,9 4,6 100
28 -7,5 5,2 75
S:a -1,4 3,1 156,8 21 8,8 4
Min Max G.snitt
Medeltemp: -1,4 3,1 0,9
Ø 1975-2004 -5,4 0,8 -2,3
Högsta temp +6,0 8:e
Lägsta temp -7,5 28:e
Nederbörd 156,8 mm
S:a nb.dagar 21
S:a soldagar 8,8 83,13 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen
SE Enstaka skurar