Januari  2022
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol% Snö cm
1 0,7 2,7 7,1 R  N
2 1,7 6,3 3,7 R K
3 4,7 5,8 4,9 R E
4 -2,1 0,6 75
5 0,4 1,6 4,5 RS E
6 -7,0 -3,6 100
7 -9,2 0,0 6,6 S SH 5
8 0,0 0,5 7,2 S SH 10
9 -0,7 0,4 10
10 -0,9 0,6 10
11 -5,4 -0,3 S E 25 10
12 -0,3 3,8 D F 8
13 3,6 6,7
14 5,7 5,7 100
15 -5,5 0,8 25
16 0,8 4,4 3,1 DR HD
17 0,0 2,6 100
18 -6,4 3,2 D E
19 1,8 3,7 13,5 RS EKN
20 -4,0 -1,5 100
21 -3,5 1,5 75
22 -6,5 -0,9 50
23 -1,7 3,8 1,1 D F
24 3,0 4,3 1,5 D HD
25 -0,3 3,1 1,4 R  N 100
26 0,3 4,7 5,2 R FN
27 3,2 5,2 4,5 R HD
28 0,3 2,4 2,6 R N 100
29 -1,0 6,5 8,1 R HD Storm Malik
30 1,2 5,4 100
31 -7,2 -0,7 S N 75
S:a -1,1 2,6 75,0 19 10,3 9
Min Max G.snitt
Medeltemp: -1,1 2,6 0,7
Ø 1975-2004 -4,7 -0,3 -2,5
Högsta temp +6,7 13:e
Lägsta temp -9,2 7:e
Nederbörd 75,0 mm
S:a nb.dagar 19
S:a soldagar 10 77 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen
SE Enstaka skurar