December 2019
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 -9,7 -1,2 D K 25 3
2 -2,2 -1,1 3
3 -8,7 4,5 3,6 R EK 3
4 4,4 5,4
5 3,6 6,2 10,9 R N
6 4,5 8,0 10,0 R K
7 6,0 7,0 6,8 R N 25
8 -0,9 7,1 12,1 R HD
9 4,3 5,2 4,9 R FE
10 -4,6 -1,8 100
11 -2,0 3,9 7,7 RD HD
12 1,4 2,2 2,7 S F 
13 1,9 2,9 2,9 R EK
14 1,7 3,0 6,2 R SH
15 2,2 2,9 11,4 RS EK
16 1,1 4,6 8,1 R HD
17 4,2 5,4 17,2 R HD
18 2,2 4,8 1,1 DR HD
19 2,8 5,3
20 5,0 5,2 4,9 DR HD
21 5,1 6,4 1,1 RD FE
22 4,2 4,2
23 2,8 4,2 2,8 R N
24 3,4 5,1 2,2 DR EK
25 4,3 5,1 D  E 
26 0,2 1,4
27 -1,4 -0,2 S F
28 -6,8 -2,5 25
29 -2,5 2,5
30 2,4 7,0 0,9 D HD
31 3,8 4,7 100
S:a 1,1 3,8 117,5 22 2,8 3
Min Max G.snitt Max
Medeltemp: 1,1 3,8 2,4
Ø 1975-2004 -3,3 0,7 -1,3
Högsta temp +8,0 6:e
Lägsta temp -9,7 1:e
Nederbörd 117,5 mm
S:a nb.dagar 22
S:a soldagar 3 18 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SE Enstaka skurar
SH Skurar hela dagen