Oktober 2019
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 2,8 11,1 75 Metr.höst
2 0,7 12,0 R N 75
3 4,7 7,5
4 2,0 6,2 R K
5 -1,6 7,9 50
6 -4,0 7,1 75
7 -5,5 7,8 100
8 -0,3 5,9 5,2 R HD
9 5,9 12,8 1,5 R SE 75
10 7,8 12,1 3,7 R SE 50
11 7,1 12,4 6,5 R SH
12 8,6 13,2 8,3 R SE 50
13 7,1 12,9 17,5 R KN 25
14 9,1 12,1 0,4 D F
15 5,8 14,3
16 10,1 12,3
17 10,2 12,1 2,7 R SE
18 9,4 11,4 9,4 R N
19 9,5 13,3 12,8 R N
20 7,8 11,9 25
21 8,7 11,0 0,4 R SE
22 8,5 10,8 0,4 R SE
23 8,1 10,7 25
24 10,4 14,0 25
25 8,2 12,9 21,5 R EN
26 5,2 12,2 25,5 R HD
27 6,3 7,8 16,5 R SH 25
28 1,4 5,9 75
29 -3,0 4,6 100
30 -5,4 4,8 25
31 -2,6 7,8 25
S:a 4,6 10,3 132,3 17 9,0
Min Max G.snitt
Medeltemp: 4,6 10,3 7,4
Ø 1975-2004 3,7 10,2 7,0
Högsta temp +14,3 15:e
Lägsta temp -5,5 7:e
Nederbörd 132,3 mm
S:a nb.dagar 17
S:a soldagar 9 95 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen
SE Enstaka skurar