Augusti 2019
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 8,8 22,3 25
2 8,2 25,7 50
3 10,3 25,5 5,9 K 50
4 11,3 23,6 R E 50
5 10,2 22,1 2,4 R N 75
6 12,9 20,8 13,5 E 50
7 10,9 23,0 5,5 R K 50
8 13,2 20,8 7,3 R SH 50
9 11,7 24,1 9,5 R N 75
10 13,9 20,5 24,5 R FE
11 15,5 20,9 2,1 R F 
12 12,9 20,6 10,8 FE
13 9,7 19,1 50
14 9,0 18,4 2,8 R SE 50
15 8,0 18,3 4,3 R SH 25
16 13,3 20,4 3,8 R SE 50
17 10,3 17,1 10,5 HD
18 14,3 18,6 5,5 R EK
19 11,1 19,9 0,4 R SE 50
20 10,4 19,6 0,9 R SE 75
21 7,5 17,4 1,3 R SE 50
22 4,9 19,1 25
23 13,1 17,5 25
24 11,9 22,7 75
25 9,3 24,8 100
26 9,5 26,0 100
27 11,5 27,7 100
28 16,8 24,4 5,3 FE 25
29 14,3 22,3 0,2 F 50
30 9,7 20,1 75
31 10,9 24,0 13,5 N 75
S:a 11,1 21,5 130,0 21 14,8
Min Max G.snitt
Medeltemp: 11,1 21,5 16,3
Ø 1975-2004 9,9 21,1 15,5
Högsta temp +27,7 27:e
Lägsta temp +4,9 22:e
Nederbörd 130 mm
S:a nb.dagar 21
S:a soldagar 15 221,3 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen
SE  Enstaka skurar