Maj 2019
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 6,6 13,6 D F
2 8,2 10,9 5,3 RS FK Hagel
3 -2,5 7,6 6,4 S FE
4 1,1 9,5 50
5 -2,9 13,0 4,8 R N 75
6 2,7 10,0 2,3 R SH 50
7 0,0 10,2 3,0 R FK 75
8 0,1 9,5 2,8 R EK 50
9 5,8 9,2 3,9 R HD
10 7,8 16,4 4,7 E 
11 3,3 15,1 75
12 0,2 11,5 R SL 25
13 -0,5 15,0 75
14 -2,1 15,4 50
15 2,7 19,0 75
16 4,2 20,7 100
17 8,1 15,4 5,4 R EK
18 9,8 19,8
19 12,2 23,7 8,5 R N 75
20 14,8 23,0 0,2 R N 50
21 14,0 25,5 75
22 12,8 25,2 R E 50
23 9,6 19,6 75
24 7,1 14,0 6,1 R FE
25 8,8 17,5 3,2 R N 50
26 8,3 15,9 1,7 R N 75
27 6,6 12,8 1,3 D HD
28 8,3 15,6 50
29 4,5 15,3 75
30 2,5 15,5 4,8 R EK
31 9,5 18,4 0,4 R N 75
S:a 5,5 15,6 64,8 20 13,5
Min Kl 7 G.snitt
Medeltemp: 5,5 15,6 10,6
Ø 1975-2004 4,6 17,1 10,9
Högsta temp +25,5 21:e
Lägsta temp -2,9 5:e
Nederbörd 64,8 mm
S:a nb.dagar 20
S:a soldagar 13,5 223 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen
SL Skurar lokala