Mars 2019
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol Snö cm
1 -5,1 5,1 50
2 -6,2 1,7 6,6 R N
3 1,4 7,0 6,2 R FN
4 1,6 7,7 14,2 R EK
5 1,0 2,1 5,4 S HD
6 -0,8 3,4 12,9 R KN 3
7 1,8 6,8 9,9 R EK
8 3,8 5,0 2,8 RS HD
9 0,1 4,1 11,4 R HD
10 0,0 2,5 S F  50
11 -7,1 2,2 100
12 -7,0 3,2 7,6 SR EK
13 0,5 4,0 9,6 R HD
14 2,8 7,2 8,2 R EK
15 3,0 4,4 1,1 E EK
16 1,2 6,2 17,2 DR HD
17 1,2 6,8 8,4 R EK
18 1,5 5,2 RS FE
19 -3,0 6,1 100
20 -3,5 7,9 2,1 R F
21 1,6 8,8 D  F
22 0,7 12,1 50
23 5,7 9,5 D F 75
24 2,2 8,8 4,2 R KN
25 1,4 8,7 R F 75
26 -2,8 6,6 75
27 -1,6 10,3 75
28 -1,8 12,2 50
29 4,7 12,4 100
30 5,1 10,5 25
31 2,4 8,3 100
S:a 0,2 6,7 127,8 21 9,3 3
Min Max G.snitt
Medeltemp: 0,2 6,7 3,4
Ø 1975-2004 -2,9 4,6 0,9
Högsta temp +12,4 29:e
Lägsta temp -7,1 11:e
Nederbörd 127,8 mm
S:a nb.dagar 21
S:a soldagar 9 106,4 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
BS Mindre än hälften snötäckt