Februari 2019
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 -1,4 0,5 0,6 S FE 27
2 -1,1 0,3 2,9 S N 26
3 -2,1 -1,7 29
4 -7,4 1,2 16,0 S EK 25
5 0,0 1,9 4,3 RS F 30
6 -0,9 0,7 3,1 S E  25
7 0,2 2,0 9,1 R  E 23
8 0,9 3,1 23,7 R HD 16
9 2,2 4,3 14,8 R HD 10
10 2,2 3,8 1,6 R F SB
11 -0,6 1,9 25 BS
12 -5,5 1,6 2,1 S K 75 BS
13 -0,2 7,0 50
14 -0,2 5,6
15 3,3 4,7 25 Metr.vår
16 -3,2 6,9 25
17 4,2 5,7
18 4,4 8,9 4,1 R N 50
19 4,6 5,5 4,1 R FE
20 -0,1 5,7 21,4 R N 75
21 2,2 3,1 6,7 R HD
22 -4,3 0,9 75
23 -1,8 5,3 75
24 -1,4 6,9 50
25 2,2 7,4 75
26 1,7 13,8 100
27 -0,6 10,3 50
28 -0,6 8,0 100
S:a -0,1 4,5 114,5 14 8,5 18
Min Max G.snitt
Medeltemp: -0,1 4,5 2,2
Ø 1975-2004 -5,4 0,8 -2,3
Högsta temp +13,8 26:e
Lägsta temp -7,4 4:e
Nederbörd 114,5 mm
S:a nb.dagar 14
S:a soldagar 8,5 80,75 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt