Januari  2019
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol Snö cm
1 4,2 5,4 50 Storm  Alfrida
2 -1,0 -0,1 100 " "
3 -5,0 -0,1 25
4 -2,3 1,8 75
5 -0,9 3,5 75
6 -2,3 1,8
7 0,6 2,5 6,9 DR EN
8 1,7 4,1 1,1 RS EK
9 -1,0 -0,3 50 BS
10 -7,1 -0,2 D K 25 BS
11 -0,1 3,8 50
12 -5,6 0,7 D EK
13 -1,2 3,5 4,5 SR FE
14 -3,7 0,0 75
15 -6,2 1,3 3,4 S E 2
16 -3,1 4,3 16,1 R  FN BS
17 -4,7 0,4 75
18 -8,7 -1,9 100
19 -9,0 0,7 DS KN 25
20 0,0 0,0 50
21 -7,9 0,0 4,5 S HD 4
22 -1,3 -0,5 S F 5
23 -7,0 -2,7 75 5
24 -12,1 -2,8 75 5
25 -6,2 -3,9 S F 5
26 -5,4 -3,8 4,1 S N 5
27 -4,1 -1,6 15,4 S HD 10
28 -1,7 0,9 3,4 SR F 23
29 -2,9 -1,9 6,8 S N 75 20
30 -12,0 -2,2 28
31 -4,7 -0,5 2,7 S K 25
S:a -3,9 0,4 68,9 16 10,0 9
Min Max G.snitt
Medeltemp: -3,9 0,4 -1,8
Ø 1975-2004 -4,7 -0,3 -2,5
Högsta temp +5,4 1:e
Lägsta temp -12,1 24:e
Nederbörd 68,9 mm
S:a nb.dagar 16
S:a soldagar 10 75 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt