Temperatur 2010
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
1975-2004 -2,5 -2,3 0,9 5,2 10,8 14,4 16,1 15,5 11,0 7,0 2,2 -1,3 6,4
2010 -7,3 -4,8 -0,1 6,2 10,2 13,9 18,7 16,4 11,4 6,3 0,5 -7,9 5,3 Högsta temperatur
Nederbörd 2010
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
1975-2004 77 50 54 45 47 70 87 69 82 80 76 80 817 Lägsta temperatur
2010 44,9 91,5 30,9 23,7 49,5 90,9 86,7 119,1 117,2 98,7 106,7 45,5 905,3
Antal nederbördsdagar 2010
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot Största snödjup
1975-2004 16 12 14 12 12 14 14 14 15 15 16 17 171
2010 11 17 9 16 15 12 14 23 12 16 22 21 188
Antal soldagar 2010 Antal isdygn
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
1975-2004 8 10 11 14 17 14 15 17 13 10 7 6 142 Ant.frostdygn
2010 11 2 14 15 12 18 17 10 13 13 6 8 139
Antal högsom.dagar
Temp.diff
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
-4,8 -2,5 -1,0 1,0 -0,6 -0,5 2,6 0,9 0,4 -0,7 -1,7 -6,6 Summa nederbörd
817 mm 1975-2004
Totalt
192 dagar 2004
Nederbördsdiff 172 dagar 1975-2003
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
-32,1 41,5 -23,1 -21,3 2,5 20,9 -0,3 50,1 35,2 18,7 30,7 -34,5
Totalt
157 dagar 2004
138 dagar 1975-2003